Hakkımızda

Her müttakî kulun, iyiliği buyurucu ve makûsluğu da nehyedici olmak misyonu vardır. Günümüzde imkânların genişlemesi ve bağlantı vâsıtalarının artması sebebiyle, bu vazîfenin mes’ûliyeti de iyice ağırlaşmıştır Dünyânın ücrâ bir köşesinde yaşayıp da İslâm’dan haberi olmayanlar bir tarafa, yakınımızda bulunmuş olduğu hâlde, îkaz ve irşâdında ihmâlkâr davrandığımız pek oldukça kimse, âhirette yakamıza yapışacak ve hesap soracaktır.

Bu hususta Ebû Hüreyre’nin -radıyallâhu anh- şu söylentiyi, dünyanın her tarafınca ulaşılabilen bir web sitesi olarak bizim de bu husustaki tutumumuzun kamil bir özetidir: Ebû Hüreyre -radıyallâhu anh-emretmişlerdir ki: “Şunu dinlerdik: Kıyâmet gününde bir adam, tanımadığı bir insanın yakasına yapışarak dâvâcı olacak.

Adam: «Benden ne istiyorsun? Birbirimizi tanımıyoruz ki!» diyecek. Diğeri ise: «Dünyâda beni hatâ ve fena işler üstünde görür de alıkoymaz, îkâz etmezdin.» cevâbını verecek.” (Rudânî, Cem’u’l-Fevâid, V, 384)

Keza İslam ve İhsan olarak bizim de niyetimiz; müessesesel bir yapı çerçevesinde, zamanımızın en etken mecralardan önde gelen web civarında iyiliği tembih ve makûsluktan men etmekten ibarettir. Bu görevi ve buna bağlı mes’ûliyetleri asıllaştırırken de her hâlükârda miktarımız, Kur’ân-ı Kerim ile sünnet-i seniyyeye müracaat ile bilginler ve fukaha istişâre etmektir.

Zira «en hayırlı ümmet» beyanının muhtevasına dahil olabilmemiz için Rasûlullah Efendimiz s.a.v. benzer biçimde mârufu başka bir deyişle iyilik, erdem ve hayrı yaşayıp buyurmamız, münkerin başka bir deyişle makûsluk ve şerrin de haricinde kalıp bundan nehyetmemiz gerektiğine olan inancımız inanç derecesindedir.

Bunun için Tanrı yolunda hizmet şuuruna haiz olmayı ise zarurî görmekteyiz. Zira kanatimizce hakkı ve hayrı tavsiye, hizmet şuuru ve aşkı olmadan hakikatleşemez…

 

 

 

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün