Blog

Elif Lam Mim Türkçe Okunuşu ve Anlamı – Elif Lam Mim Dinle

Büyük Çamlıca Camiî İmam-Hatibi Kerim Öztürk, Bakara suresinin ilk 5 ayetini (Bakara suresi 1-5. ayet=Elif Lâm Mîm) okuyor. Elif Lâm Mîm ne demektir? Elif Lâm Mîm fazileti ve sırları nedir? Elif Lâm Mîm Arapça, okunuşu ve anlamı.

ELİF LAM MİM NE DEMEKTİR?

“Elif. Lâm. Mîm.” tefsir ilminde “Hurûf-u Mukattaa” diye bilinen ve “ayrı ayrı okunan harfler”dir.

Hurûf-u Mukattaa, Allah ve Resûlü arasında husûsî şifrelerdir. Mânasını ancak Allah ve Resûlü bilir. Cenab-ı Hak, tek tek okunan bu harflerle muhatapların dikkatlerini çekerek, bir an için her işi bırakıp vahyedilen muazzam ilâhî hakikatleri can kulağıyla dinlemelerini temin etmektedir.

ELİF LAM MİM OKUMANIN FAZİLETİ

Huruf-u Mukattaa’nın gerek okunması, gerekse yazılmasının maddî ve manevî pek çok tesir ve faydaları vardır.

İbni Mesud’dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis Elif bir harftir, Lâm bir harftir, Mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)

ELİF LAM MİM (BAKARA SURESİ 1-5. AYETLER) TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

  1. Elif. Lâm. Mîm.
  2. Zâlikel kitâbu lâ reybe fîh(fîhi), huden lil muttekîn(muttekîne).
  3. Ellezîne yu’minûne bil gaybi ve yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn(yunfikûne).
  4. Vellezîne yu’minûne bi mâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik(kablike) ve bil âhireti hum yûkınûn(yûkınûne).
  5. Ulâike alâ huden min rabbihim ve ulâike humul muflihûn(muflihûne).

ELİF LAM MİM (BAKARA SURESİ 1-5. AYETLER) ANLAMI

Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla.

  1. Elif Lâm Mîm.
  2. Bu, kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah’a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
  3. Onlar gaybe inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar.
  4. Onlar sana indirilene de, senden önce indirilenlere de inanırlar. Ahirete de kesin olarak inanırlar.
  5. İşte onlar Rab’lerinden (gelen) bir doğru yol üzeredirler ve kurtuluşa erenler de işte onlardır.

ELİF LAM MİM (BAKARA SURESİ 1. AYET) TEFSİRİ

“Elif. Lâm. Mîm.” tefsir ilminde “hurûf-i mukattaa” diye bilinen ve “ayrı ayrı okunan harfler”dir. Kur’ân-ı Kerîm’in yirmi dokuz sûresine bu harflerle başlanır. Bazıları sûre başlarında müstakil bir ayet iken, bazıları da âyetin bir bölümüdür. Buradakiler ise müstakil bir ayettir. Bu harfler, Kur’an’ın müteşâbih âyetlerindendir. Müteşâbih, birden çok mâna ifade etmesi sebebiyle hangisinin kastedildiği okuyanların çoğu tarafından tam olarak anlaşılamayan âyetlere denir. Bu harflerin mâhiyeti ve hangi mânaya geldiği hususunda pek çok görüş bulunmaktadır. Bunlar arasında tercih edilen görüşler şunlardır:

› Bu harfler, Kur’ân-ı Kerîm’in Allah kelâmı olduğuna inanmayanlara meydan okumak için bazı sûrelerin başına getirilmiş ve âdetâ şu mâna kastedilmiştir: “Kur’an-ı Kerîm, şu gördüğü­nüz ve işittiğiniz harflerden oluşan kelime ve cümlelerden meydana gelmektedir. Siz bu harfleri bili­yorsunuz. O hâlde gücünüz yetiyorsa haydi siz de bu harfleri kullanarak Kur’an’a benzer bir kitap ortaya koyun!”

› Hurûf-i mukattaa, Allah ve Rasûlü arasında hususi şifrelerdir. Mânasını ancak Allah ve Rasûlü bilir. Bu görüşte olan âlimler, “Onlar Kur’ân’ın sırrıdır. Biz zâhirine inanır, mânasını Allah’a bırakırız” derler.

› Cenab-ı Hak, tek tek okunan bu harflerle muhatapların dikkatlerini çekerek, bir an için her işi bırakıp vahyedilen muazzam ilâhî hakikatleri can kulağıyla dinlemelerini temin etmektedir. Zira insan fıtratında, görmediği ve duymadığı garib şeylere karşı ilgi duyma özelliği vardır. İnsanlar, bu harflerin mânasını anlamaya çalışırken, onlardan sonra gelen bölümleri de dinlerler ve böylece maksad hâsıl olur.

› Başında bu­lundukları sûrelerin muhtevalarına dikkat çekmek üzere Allah Teâlâ bu harflerle yemin etmektedir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Reklam Engelleyici Algılandı

Lütfen reklam engelleyiciyi devre dışı bırakarak bizi desteklemeyi düşünün